کد خبر : 93147
تاریخ انتشار : 6 اسفند 1390 10:28
تعداد مشاهدات : 443

نظام هندسی معماری صفویه و کاربرد آن در گرافیک ایرانی


 مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت 205

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری

نظام هندسی معماری صفویه و کاربرد آن در گرافیک ایرانی
 پایان نامه عملی طراحی پوستر برای فرهنگ ایرانی استاد راهنما پایان نامه نظری
 سلیمانی ،  محسن
استاد مشاور
جن زندی ،  کیارش
نام دانشجو
 مشفق ،  فرشته
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

 بخش اول این پایان نامه، به مبانی حکمی و نظری فلاسفه و حکمای عصر صفوی و مختصری از تاریخچه دوره صفوی می پردازد. در ادامه ویژگی های معماری صفوی از نظر پوسترهای گرافیک امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت از آن ویژگی ها در طراحی پوستر فرهنگی استفاده می شود. هندسه و ریاضیات در به وجودآمدن ویژگی های معماری، وجود نظم، هماهنگی و قرینگی در پایداری این ویژگی ها و عقاید دینی مؤثر بوده است. منع تصاویر عینی و روآوردن به تجرید و خلاصه کردن طبیعت در خطوط و سطوح و ایجاد بعد نقش عمده و به سزایی در نقش برجسته ها از جمله مقرنس ها ایفا می کند. اغلب کارهای انجام شده حول محور نقش بر حجم بوده است. نقش بر در و دیوار مساجد و کلاً اماکن، نقش بر ظروف سفالی که خود حجم می باشند، نقش سقف ها، نقش گنبدها، نقش مناره ها، نقش بر تندیس ها از جمله کارکردهای حجمی نقوش است. ویژگی های این نقوش و حتی ویژگی معماری اسلامی فی نفسه بر پایه ی هندسه ای است که قدمتی عظیم و طولانی در فرهنگ کشورمان دارد. از آنجا که این ویژگی ها توانسته اند براساس هندسه آثار بسیار غنیِ فرهنگی ایجاد کنند، در این پایان نامه سعی شده از آن ها برای طراحی آثار گرافیکی استفاده شود. این ویژگی ها کاربردهای متنوعی دارند. از جمله این کاربردها می توان به وجود فلسفه حکمی و نظری در رابطه با آثار معماری دوره صفوی، استفاده از ویژگی های معماری دوره صفوی و ریشه های فرهنگی هنر اسلامی اشاره نمود. با توجه به نیازهای امروز هنر گرافیک امکان احیای این ویژگی ها در طراحی پوستر فرهنگی در این پایان نامه می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، نمونه هایی از کاربرد ویژگی های فوق در طراحی پوستر فرهنگی در بخش عملی این رساله ارائه می شود.

کلید واژه:
هندسه، معماری، صفویه، پوسترهای گرافیک، زیبایی شناختی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :